Radioaktywny cez z Fukushimy rozprzestrzenia się także po Atlantyku

W rybach wyłowionych u wybrzeży Grenlandii i w Morzu Bałtyckim wykryto radioaktywny cez prawdopodobnie pochodzący ze zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi. Badania przeprowadzono w drugiej połowie 2011 r. Radioaktywność badanych próbek zawierających Cez-134 była stosunkowo niska i wynosiła 0.0036 Bq kg−1 

Jej wysokość obniżała się wraz z głębokością badanej próbki. Przełom 2011 i 2012 był czasem największej akumulacji Cezu-134, którego okres półrozpadu wynosi 2 lata.  W okresie szczytowym radioaktywność była o około 1/3 większa niż w normalnych okolicznościach. Nie stanowiła jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów w świetle obecnie przyjętych światowych standardów. Badania zostały przeprowadzone przez niemiecki Thünen Institute of Fisheries Ecology z Hamburga.Według niemieckich badaczy podane przez TEPCO wysokości emisji radioaktywnego cezu zostały 50-krotnie zaniżone. Mniej krytyczne analizy wskazują na to, że operator elektrowni Fukushima Daiichi zaniżył wielkość emisji około 25-krotnie.

Ustalenia niemieckich badaczy wskazują na to, że katastrofy jądrowe mają zasięg globalny. Obecnie nie jesteśmy w stanie ocenić w całości wpływu, jaki awaria w Fukushimie ma na światowy ekosystem. Nie ma pewności co do źródeł emisji i ich wysokości. W dalszym ciągu mają one miejsce ze zniszczonej elektrowni.

Does the Fukushima NPP disaster affect the caesium activity of North Atlantic Ocean fish?