Nowe regulacje dla elektrowni jądrowych w Japonii na długo zmarginalizują atom


W ciągu najbliższych lat Japonia będzie prawdopodobnie produkowała bardzo małą część swojej energii z atomu. Wprowadzenie nowych zabezpieczeń, zarządzone przez nową japońską agencję kontroli jądrowej zajmie wiele lat i będzie bardzo kosztowne.

Kolejnym powodem opóźnień jest podejrzenie usytuowania wielu obiektów na uskokach tektonicznych. Ustalenie ich bezpieczeństwa pod tym kątem także opóźnia restart reaktorów.

Agencja przedstawiła propozycje nowych regulacji 10 kwietnia. Zaczną obowiązywać od lipca. Aby doszło do restartu operatorzy muszą dostosować się do nowych wymogów i uzyskać akceptację agencji. 

Nowe uregulowania dotyczą:

1. zamontowania oprzyrządowania pozwalającego na uwalnianie pary i zamontowanie filtra w reaktorach wrzących 
Brak tych zabezpieczeń doprowadził do wybuchów w 3 jednostkach w elektrowni Fukushima Daiichi i do emisji dużych ilości substancji radioaktywnych. W Japonii jest 26 reaktorów tego typu.

2. zabezpieczenie wielu źródeł zasilania dla reaktorów, by zapewnić źródło ich schładzania (co zawiodło w Fukushima Daiichi).

3. wybudowania odpowiednio wysokiego zabezpieczenia przed tsunami (TEPCO pomimo posiadania wiedzy o takim zagrożeniu, nie wybudowało takiej konstrukcji w Fukushima Daiichi).

4. wybudowanie pomieszczenia zarządzania kryzysowego wyposażonego w system zdalnego sterowania do schładzania reaktora (nie będzie to warunek niezbędny do restartu, jednak operator będzie musiał zbudować takie pomieszczenie w ciągu 5 lat).

5. zamontowanie odpornych na płomienie kabli elektrycznych (co dotyczy prawie wszystkich elektrowni działających ponad 30 lat)

6. sprawdzenie, czy elektrownia nie leży na uskoku tektonicznym - ekspertyzy powinny objąć okres do 400 000 lat wstecz

Jest prawdopodobne, że wielu operatorów uzna, że bardziej opłaca się zlikwidować elektrownie niż dokonać w nich tak kosztownych inwestycji.New NRA rules impose costly roadblocks to restart idle reactors


For the next several years at least, Japan will probably have very limited ability to generate electricity through nuclear power.
This is because the vast majority of the nation's idle nuclear reactors are unlikely to resume operations anytime soon due to proposed new regulation standards that set high and costly hurdles.