Zarządca radioaktywnego składowiska w Hanford od roku wiedział o wycieku, ale nie zareagował

Firma zarządzająca radioaktywnym składowiskiem w Hanford  - Washington River Protection Solutions (WRPS) przez ponad rok otrzymywała informacje o radioaktywnym wycieku od jednego ze swoich pracowników, ale nie podjęła żadnych działań.

Mike Geffre kilkukrotnie informował swoich przełożonych o zaobserwowanym przez siebie wycieku substancji radioaktywnych. W odpowiedzi słyszał jednak, że jest to woda deszczowa i nie powinien się tym martwić.

Eksperci twierdzą, że prędzej czy później wyciek z Hanford spowoduje radioaktywne skażenie wód gruntowych.

The private company that manages the radioactive waste tank farms at the Hanford Site ignored or missed numerous red flags over a 10-month period that showed a double-shell tank holding some of the worst waste was leaking.