Japońska agencja kontroli jądrowej rezygnuje z dodatkowych wymogów dla elektrowni w Ooi

Japońska agencja kontroli jądrowej (Nuclear Regulatory Authority) uległa operatorowi jedynie działającej obecnie w Japonii elektrowni atomowej Ooi - Kansai Electric. Od miesięcy mówiło się o uskokach tektonicznych znajdujących się pod elektrownią, wobec czego część ekspertów i opinia publiczna postulowała zamknięcie obiektu. Pierwotnie agencja domagała się od operatora przedstawienia ekspertyz, że elektrownia będzie w stanie przetrwać trzęsienie ziemi związane z trzema uskokami w pobliżu elektrowni, co miało być niezbędnym warunkiem na pozwolenie na dalsze działanie obiektu. Teraz jednak Kansai Electric nie przestawił wymaganych ekspertyz, a agencja w milczący sposób to zaakceptowała.

Aby powiększyć, należy kliknąć

Japan’s Nuclear Regulatory Authority (NRA), in a complete about-face, yielded to Kansai Electric, the second largest utility in Japan at an NRA hearing assessing whether or not the only two nuclear power plants operating in Japan today, Ohi Nuclear Power Plant Units 3 and 4 would be allowed to operate after new regulatory standards come into force 17 July.

http://www.greenaction-japan.org/modules/wordpress0/index.php?p=105