Japońska agencja kontroli jądrowej pozwoliła na działanie reaktorów Ooi pomimo nieprzestrzegania standardów bezpieczeństwa

Japońska agencja kontroli jądrowej (NRA) zezwoliła na dalsze działanie jednostek 3 i 4 elektrowni atomowej Ooi pomimo, że nie spełnia ona nowych wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organizację. Reaktory pozostaną włączone do września bieżącego roku, gdy zostaną poddane okresowemu przeglądowi.

Po prowizorycznych kontrolach, które miały miejsce od kwietnia agencja ogłosiła, że w obiekcie "nie ma problemu natychmiastowo, w poważnym stopniu zagrażającego bezpieczeństwu". NRA zezwoliła na działanie elektrowni pomimo iż nie spełnia ona nowych standardów bezpieczeństwa. Agencja skarży się jednak na operatora -Kansai Electric - twierdząc, że nie jest on chętny do współpracy. "Wygląda to jakby operator próbował znaleźć najniższą poprzeczkę, by spełnić nowe standardy bezpieczeństwa proponując połowiczne środki bezpieczeństwa" - napisała agencja.

Komentatorzy ostrzegają, że podobne problemy mogą pojawić się z innymi operatorami. Choć NRA powstała po likwidacji starej agencji, której zarzucano powiązania z firmami energetycznymi i niewypełnianie statutowych zadań to może się okazać, że znowu to operatorzy elektrowni będą dyktować warunki.

Nowe standardy zaczną obowiązywać od lipca, a zostały wprowadzone po to, by przygotować obiekty na zagrożenia o takiej skali jak katastrofa z 11 marca 2011 roku

Decyzja w sprawie Ooi została podjęta pomimo że część ekspertów agencji zaopiniowała, że pod elektrownią znajduje się aktywny uskok tektoniczny. Jednak NRA odroczyła decyzję w tej sprawie, ponieważ Kansai Electric nie przedstawił jeszcze własnej ekspertyzy.

NRA gives pass to 2 Oi nuke reactors as showdown looms on tougher standards

Pismo jednej z organizacji pozarządowych sprzeciwiających się pozwoleniu dla elektrowni Ooi
http://www.greenaction-japan.org/modules/wordpress0/index.php?p=106