Elektrownia Fukushima Daiichi zapadła się o 70 cm w głąb ziemi

Dwudziestego dziewiątego lipca 2013 roku operator elektrowni Fukushima Daiichi - firma TEPCO przedstawiła japońskiej agencji kontroli jądrowej (Nuclear Regulation Authority) raport na temat silnie skażonej wody na terenie zakładu.

W raporcie firma informuje między innymi, że od czasu katastrofy jądrowej elektrownia zapadła się o 70 cm w głąb podłoża.Fukushima nuclear plant area sank 70cm after 311