Im głębsze miejsce pobrania próbki, tym większe skażenie na terenie elektrowni Fukushima I

Z badań przeprowadzonych na terenie elektrowni Fukushima Daiichi wynika, że im próbka wody pobierana jest na większej głębokości, tym większy jest poziom jej radioaktywnego skażenia.

Badania wody pobranej na głębokości 1 metra wykazały skażenie o wysokości 340 milionów Bq/l, a próbki z 7 metrów już 350 milionów Bq/kg.Koncentracja soli na głębokości 13 metrów była 10 razy większa niż wody z poziomu 1 i 7 metrów.

Wyciek z elektrowni do Pacyfiku trwa od początku awarii, a TEPCO nie potrafi go powstrzymać i nie wie, co dokładnie dzieje się w elektrowni.

Cesium levels in water under Fukushima No. 1 plant soar the deeper it gets, Tepco reveals