Odkrycie radioaktywnego izotopu w zębach dzieci powstrzymało częściowo próby jądrowe

Wykrycie radioaktywnych izotopów strontu w zębach badanych dzieci w St. Louis w USA walnie przyczyniło się do powstania układu o częściowym zakazie prób z bronią jądrową w 1963 roku. Badania zostały przeprowadzone nie z inicjatywy amerykańskiego rządu, a dzięki współpracy osób prywatnych z naukowcami.


Badanie trwało przez 12 lat, wzięły w nim udział tysiące dzieci, przebadano około 320,000 zębów. Okazało się, że, zgodnie z przypuszczeniami inicjatorów przedsięwzięcia, testy broni jądrowej w atmosferze oraz emisje z reaktorów jądrowych są przyczyną odkładania się w zębach dzieci radioaktywnego Strontu-90. Izotop ten, pochodzący z materiałów jądrowych po wyemitowaniu do środowiska dostaje się do łańcucha pokarmowego. Mleko pasących się na pastwiskach krów jest potem spożywane przez ludzi. Zawarty w nim stront imituje działanie wapnia w ludzkim organizmie przez co niszczy kości.

Badanie wykazało, że zęby dzieci urodzonych w 1963 roku w okresie wytężonych testów jądrowych w atmosferze miały 50 razy większą zawartość strontu niż osób urodzonych w 1950 roku.

Projekt powstał z inicjatywy ekspertów, w tym fizyków, którzy utworzyli Obywatelski Komitet ds. Informacji Jądrowej.

Eric Reiss, którego rodzice byli mocno zaangażowani w badania wspomina, że: pomysł badania zrodził się z tego, że obywatele nie chcieli używać emocjonalnych argumentów, ale za pomocą naukowych metod udowodnić bądź wykluczyć podejrzany czynnik.

Badanie zostało sfinansowane przez Służbę Zdrowia USA i Stowarzyszenie Białaczki Missouri i Illinois, jednak przeprowadzali je ochotnicy, którzy w różnych miejscach kontaktowali się z dziećmi i rodzicami i pobierali od nich zęby i wypełnione formularze.

The findings of Baby Tooth Survey was the cause of signing Partial Test Ban Treaty: