Petycja do władz Japonii o podjęcie natychmiastowych działań w sprawie radioaktywnych emisji z Fukushimy

Pilna międzynarodowa petycja wzywająca do natychmiastowych działań w sprawie niekontrolowanych emisji radioaktywnych z Fukushimy.


Adresaci:

Premier Japonii: Sinzo Abe
Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu: Toshimitsu Motegi
Przewodniczący Agencji Regulacji Jądrowej: Shunichi Tanaka

  • To nie jest dobry czas dla Japonii, by restartować elektrownie jądrowe czy eksportować technologię jądrową.
  • Ocean - źródło życia, nie powinien być dalej zanieczyszczany.


Kierujemy tę petycję do rządu Japonii i powiązanych z nim organizacji, by wzięły na siebie następujące zobowiązania:

1. Wyjaśnienie kwestii odpowiedzialności japońskiego rządu co do radioaktywnych emisji do oceanu. Skoncentrowanie się całkowicie na rozwiązaniu problemu i zawieszenie wszelkiej działalności, której celem jest restart reaktorów jądrowych w Japonii i eksport reaktorów do innych krajów. Nowe regulacje, wprowadzone po katastrofie w Fukushimie, nie biorą pod uwagę możliwości wystąpienia niekontrolowanych emisji radioaktywnych do oceanu. Przedstawianie wniosków o restart elektrowni jądrowych w tej sytuacji w Japonii w tych warunkach może skutkować dodatkowymi, niekontrolowanymi wyciekami radioaktywnymi i musi zostać zawieszone.
2. Dołożenie wszelkich starań, by zapobiec dalszemu skażeniu oceanu. Zainstalowanie zbiorników do składowania skażonej wody, które są mocne i trwałe, by zapobiec wyciekom. Celowe opróżnianie zawartości zbiorników ze skażoną wodą do oceanu w żadnym wypadku nie powinno być dopuszczalne.
3. Połączenie wiedzy niezależnych ekspertów z Japonii i zagranicy, i zapewnienie wdrożenia ich zaleceń.
4. Zapewnienie przejrzystości. Upublicznienie wszystkich spotkań rządowych dotyczących tej kwestii, włączając w to spotkania Komitetu ds. Przeciwdziałania Wyciekom Radioaktywnym Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Umożliwienie natychmiastowej oceny opinii publicznej na temat zaproponowanej strategii ściany lodu.
5. Wycofanie następującego oświadczenia premiera Shinzo Abe, które wypowiedział przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim: "Sytuacja jest pod kontrolą". "Oddziaływanie radioaktywnych wycieków jest ograniczone do portu elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi". --------------------------------------------------------------------------------
Niekontrolowane wycieki substancji radioaktywnych do środowiska morskiego w następstwie wypadku elektrowni atomowej Fukushima Daiichi firmy TEPCO, są alarmujące. Jest kluczowe, by przedsięwziąć natychmiastowe środki, by powstrzymać wycieki skażonych wód gruntowych i poradzić sobie z silnym skażeniem wyciekającym ze zbiorników.

Sytuacja jest tak poważna, że można prawie powiedzieć, że kolejny poważny wypadek się wydarzył. Działania zaradcze, by skutecznie powstrzymać wyciek wody używanej do schładzania roztopionego paliwa pozostającego w reaktorach, dopiero mają zostać podjęte. Istnieją poważne wątpliwości co do technicznej i ekonomicznej skuteczności zaproponowanej strategii ściany lodu.

Ocean, źródło życia, nie może być zanieczyszczany dalej. To poważna kwestia międzynarodowa. Ci, którzy opierają swój byt na rybołówstwie podnoszą głos w gniewie przeciw temu skażeniu oceanu.

To oczywiste, że TEPCO nie jest w stanie poradzić sobie z tą sytuacją. Ale japoński rząd nie angażuje się w piętrzące się problemy. Zamiast tego agencja kontroli jądrowej angażuje swój personel w rozpatrywanie wniosków o restart elektrowni jądrowych od firm energetycznych. Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu kontynuuje organizację zamkniętych, tajnych spotkań z przedstawicielami przemysłu zapewniając im przestrzeń do lobbowania w sprawie kontraktów. Dodatkowo premier Abe lata po całym świecie występując w roli głównego sprzedawcy eksportującego japońskie reaktory jądrowe.

Żeby zmierzyć się z tą sytuacją rząd musi działać aktywnie opierając się na międzynarodowych ekspertyzach i skierować maksimum wysiłku, by zapobiec dalszym emisjom radioaktywnym do oceanu.

Rozważane jest spuszczenie części radioaktywnej wody do oceanu. Trzeba tego uniknąć za wszelką cenę. Nie może być celowej emisji do Pacyfiku. 

To nie jest właściwy czas dla Japonii, by restartować elektrownie jądrowe czy eksportować technologię jądrową.

Podczas prezentacji przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim premier Shinzo Abe oświadczył odnosząc się do kwestii radioaktywnych wycieków, że "Sytuacja jest pod kontrolą". "Oddziaływanie radioaktywnych wycieków jest ograniczone do portu elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi". Wręcz przeciwnie - skażona woda nadal codziennie wpływa do oceanu, rządowe działania, by poradzić sobie z problemem są żałośnie nieadekwatne, a skala oddziaływania niekontrolowanych, radioaktywnych wycieków nie jest znana. Zatem twierdzenia premiera Abe nie mają podstaw.

Organizacje nawołujące do podpisywania petycji:

Green Action, Greenpeace Japan, FoE Japan, Mihama-no-Kai, Fukuro-no-Kai, Lawsuit Group to Shut Down the Ohi Nuclear Power Plant, The Nuclear Regulation Authority Citizen Watchdog, Peace Boat, No Nukes Asia Actions, No Nukes Asia Forum Japan