Japoński burmistrz oferuje dzieciom z Fukushimy nowy dom w swoim mieście

Japoński burmistrz i jednocześnie lekarz  - doktor Akira Sugenoya - zaoferował dzieciom z Fukushimy możliwość przeniesienia się ze skażonych radioaktywnie terenów do zarządzanego przez siebie miasta - Matsumoto. Sugenoya, który wykonał wiele operacji ratujących życie u dzieci dotkniętych nowotworami po katastrofie czarnobylskiej, chce w ten sposób uchronić dzieci z Fukushimy przed chorobami wywołanymi przez promieniowanie.

Dzięki inicjatywie burmistrza od nowego roku szkolnego - od kwietnia 2014 roku - rodzice z Fukushimy będą mogli posłać swoje dzieci do szkoły w Matsumoto. Na ten cel miasto wyda 1,4 miliona jenów, które pokryją koszty zakwaterowania i zapewnienia opieki dzieciom. Rodzice będą musieli pokryć koszty posiłków i innych wydatków.

tony cassidy z NottinghamCC-BY-SA-2.0

Lekarz w następujący sposób uzasadnił swoją decyzję dla Associated Press: "Jeśli moje obawy okażą się bezpodstawne, to nic nie mogłoby być lepszą wiadomością. Ale jeśli staną się rzeczywistością, to wtedy będzie za późno".

Sugenoya jest krytyczny w stosunku do decyzji władz dotyczących radzenia sobie ze skutkami katastrofy.

Po katastrofie w Czarnobylu założył specjalny fundusz, dzięki któremu lekarze z Ukrainy i Białorusi mogą przyjeżdżać do Japonii na dokształcanie w zakresie leczenia raka tarczycy.

Japan mayor offers Fukushima kids home in his town