Sześciu pracowników elektrowni Fukushima I oblanych radioaktywną wodą

Sześciu pracowników zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi zostało oblanych radioaktywną wodą - poinformowała firma TEPCO.

W czasie wypadku pracownicy rozmontowywali rurę przymocowaną do systemu oczyszczania wody ze skażenia radioaktywnego.

W ciągu ostatnich miesięcy do wiadomości publicznej podane zostały liczne przypadki wycieków radioaktywnej wody z różnych obiektów na terenie elektrowni.

Przewodniczący japońskiej agencji kontroli jądrowej Shunichi Tanaka skomentował wypadek i dawki promieniowania przyjęte przez pracowników: "To poważna kwestia, że jest to kolejny problem spowodowany przez niedbalstwo, ale nie uważam, żeby była to poważnie problematyczna (seriously troubling) dawka promieniowania".


Według TEPCO woda nie miała kontaktu z twarzami pracowników, co zmniejsza prawdopodobieństwo wchłonięcia radioaktywnych cząstek, jeszcze bardziej niebezpiecznego dla zdrowia niż oddziaływanie promieniowania z zewnątrz.

Na początku tego tygodnia z kolei okazało się, że jeden z pracowników przypadkowo wyłączył zasilanie pomp zapewniających stałą temperaturę reaktorów.

Six Fukushima workers doused with radioactive water