PRZEMYCANIE PROATOMOWYCH TREŚCI W SERIALACH I PROGRAMACH NAUKOWYCH

W ramach rządowej kampanii "informacyjnej" dotyczącej energetyki jądrowej poparcie dla atomu ma się pojawiać w programach publicystycznych, popularnonaukowych, a także w serialach.Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA s. 68-70

"4.9. Idea placement w serialach i programach popularno-naukowych
Kampanie społeczne, nie mając do sprzedaży fizycznego produktu, napotykają na wiele utrudnień
przy próbie wsparcia promowanych idei. Dlatego też działania związane z idea placement w odniesieniu do głównego celu kampanii informacyjnej dotyczącej energii jądrowej, tj. uzyskanie przyzwolenia i akceptacji na wykorzystanie takiej formy energii, powinny być przemyślane i spójne z innymi wykorzystanymi narzędziami. (...)

Cel strategiczny/cel operacyjny działania: Wykreowanie nowego programu edukacyjnego / popularno-naukowego utrzymanego w konwencji produkcji takich kanałów jak Discovery Chanel, Discovery Science itp.

Spodziewany efekt/forma oceny działania: Przekazanie pogłębionej wiedzy na temat energii jądrowej przy jednoczesnym pozostawieniu wrażeniu rzetelności i pełnego poinformowania w temacie".

Jest to tylko jeden ze sposobów, w jaki za pomocą kampanii ma się uzyskać akceptację społeczną wobec atomu. Inną jest modyfikacja programu nauczania dzieci i młodzieży w szkołach, gdzie wbrew naukowym danym energetyka jądrowa ma być promowana jako "bezpieczna" i "ekologiczna".