POLSKIE REGIONY TURYSTYCZNE ZAGROŻONE PRZEZ POSZUKIWANIE URANU

Jednym z kierunków działań polskiego rządu zgodnym z planem rozwoju energetyki jądrowej jest poszukiwanie i wydobywanie rud uranu na terenie dużej części Polski. Choć elektrowni jeszcze nie ma to firmy poszukiwawcze wietrząc „sukces biznesowy” starają się o koncesje na poszukiwanie rud promieniotwórczych. Wiercenia badawcze planowane są w wielu rejonach Polski: Województwa Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie. Mówi się, że jedne z najbogatszych złóż uranu znajdują się wzdłuż Gdańska i Sopotu.


Tam gdzie działają kopalnie, lub nawet tam gdzie poszukuje się uranu, nie ma turystyki!!! Konsekwencją tych działań jest zniszczenie środowiska i koniec marzeń o turystycznym wykorzystaniu niepowtarzalnych walorów przyrodniczych i kulturowych danego regionu. Czy warto ryzykować, kierując się chciwością firm wydobywczych i energetycznych oraz krótkowzrocznością polityków? Już rozpoczęły się procedury zmierzające do udzielenia koncesji na poszukiwania rudy uranu w Sudetach. To już się dzieje! Bez wcześniejszej dyskusji! Pomimo obecnych wyników dyskusji !

Więcej: http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/planowane-kopalnie-uranu-w-polsce.html

http://vimeo.com/42242535

http://www.uranstop.pl/