JAPONIA REZYGNUJE Z ATOMU NA RZECZ ENERGII ODNAWIALNEJ

Do 2030 Japonia ma zaprzestać wytwarzania energii z atomu. Dodatkowo nie będą podejmowane żadne nowe inwestycje w energetykę jądrową, okres eksploatacji reaktora nie będzie mógł przekroczyć 40 lat i praca żadnego z reaktorów nie może zostać wznowiona, jeśli nie zostanie on uznany za bezpieczny. Eksperymentalny reaktor Monju, który miał być nadzieją japońskiej atomistyki, zostanie zezłomowany. 

Tym samym rząd wybrał wariant najszybszego rozstania z energetyką jądrową spośród swoich propozycji przedstawionych społeczeństwu. Nie zadowala ona jednak protestujących, którzy uważają, że termin odejścia od energetyki jądrowej jest zbyt odległy. 

Decyzja spotkała się także z niezadowoleniem części firm energetycznych i miejscowości czerpiących zyski z atomowych subsydiów.

Premier Japonii Yoshihiko Noda

Jednocześnie zgodnie z nową strategią energetyka odnawialna ma w 2030 r. stanowić od 25 do 35% energii produkowanej w kraju, z czego energia ze źródeł geotermalnych, farm wiatrowych, biomasy i energii morskiej ma stanowić 10%.


The government will stipulate in its upcoming energy and environmental strategy that it will reduce the nation's reliance on nuclear energy to zero percent by the 2030s but will continue to reprocess spent atomic fuel, officials said Wednesday.


Japan will increase four sources of renewable power that make up about 1 percent of the total amount of power currently generated in the country, to up to 10 percent in 2030, according to an Environment Ministry draft.