DZIESIĄTKI ELEKTROWNI ATOMOWYCH NA ŚWIECIE ZAGROŻONYCH PRZEZ TSUNAMI

Po katastrofie jądrowej w Fukushimie podniosły się głosy, że był to wyjątkowy przypadek związany z położeniem Japonii w miejscu aktywnym sejsmicznie i że mało prawdopodobne jest, aby wydarzył się w innej części świata. Badania naukowców z Uniwersytetu Huelva dowodzą jednak, że dziesiątki elektrowni atomowych zostało wybudowanych lub też powstaje w miejscach, gdzie ryzyko wystąpienia tsunami jest wysokie. Nasuwają się duże wątpliwości co do tego, czy przed wybudowaniem elektrowni atomowych ich lokalizacje są rzeczywiście kompleksowo sprawdzane pod względem bezpieczeństwa i katastrof naturalnych. 

Obszary zagrożone przez tsunami zostały zaznaczone czerwonym kolorem
Według analizy pt. "Civil nuclear power at risk of tsunami" aż 23 elektrownie zawierające 74 reaktory zlokalizowane są w miejscach zagrożonych przez tsunami. Część z nich jest w trakcie budowy. Najwięcej położonych jest w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

 "Lokalizacje instalacji jądrowych mają nie tylko wpływ na kraje, w których się znajdują, ale także na obszary, które mogą być dotknięte przez radioaktywne wycieki" - komentuje jeden z autorów opracowania Joaquín Rodríguez-Vidal.


Szczegółowa mapa z instalacjami zagrożonymi przez tsunami w Azji


"In March 2011, a devastating earthquake and tsunami set off a partial meltdown at the Fukushima nuclear plant on Japan's coast. A recent study led by European researchers found Fukushima is not alone, as 22 other plants around the world may be similarly susceptible to destructive tsunami waves, with most of them in east and southeast regions of Asia".

"The location of nuclear installations does not only have implications for their host countries but also for the areas which could be affected by radioactive leaks," study researcher Joaquín Rodríguez-Vidal, of the University of Huelva, told SINC, a Spanish news agency.

More: http://www.livescience.com/23392-nuclear-plants-tsunami.html
http://www.springerlink.com/content/8435862ux6166037/fulltext.html