FUKUSHIMA GORSZA NIŻ CZARNOBYL

Katastrofa w Fukushimie była gorsza niż Czarnobyl i Three Mile Island - wykazała analiza amerykańskiej Nuclear Regulatory Commission (Nuklearnej Komisji Regulacyjnej). Elektrownia w Fukushimie wyemitowała dwa razy więcej radioaktywnego jodu niż elektrownia w Czarnobylu. Wiadomo to nawet po uwzględnieniu emisji jedynie z jednostek 1 i 3.

US Analysis: Fukushima released 200% as much radioactive iodine as Chernobyl — Only includes Reactors 1 and 3

http://enformable.com/2012/10/march-13th-2011-nrc-analysis-shows-fukushima-daiichi-worse-than-tmi-and-chernobyl-accidents/