NA TAJNYCH SPOTKANIACH W FUKUSHIMIE USTALANO W JAKI SPOSÓB WYPOWIADAĆ SIĘ O WPŁYWIE PROMIENIOWANIA NA ZDROWIE

W Fukushimie odbywały się tajne spotkania panelu ekspertów, na których uzgadniano, jakie informacje na temat wpływu promieniowania na zdrowie ludności będą przekazywane opinii publicznej. 

Podczas tajnych zebrań ustalono, że panel zajmie stanowisko, że nie ma związku pomiędzy podwyższonym promieniowaniem i zachorowaniami na raka - informuje japoński dziennik "Mainichi Shimbun". 

Pomiar promieniowania w Minamisomie, fot. osaMu,  
Panel składa się z lekarzy, specjalistów od radiacji i przedstawicieli władz centralnych. Odbył już 
8 oficjalnych spotkań, na których przedstawiano m.in. wyniki badań dzieci z prefektury. Jednak przed oficjalnymi zebraniami odbywały się tajne spotkania, na których ustalano przebieg oficjalnych spotkań. Np. przed ostatnim spotkaniem miały być omawiane wyniki badań tarczycy dzieci. U jednego spośród nich stwierdzono raka tarczycy. Członkowie panelu uzgodnili, że jeden z nich na oficjalnym spotkaniu zapyta o to, czy nowotwór jest wynikiem katastrofy jądrowej i że uzyska odpowiedź zaprzeczającą związkowi przyczynowo-skutkowemu.The prefectural government here held secret meetings among a panel of experts on the nuclear crisis's impact on human health to work out scenarios for official deliberation sessions based on the view that there is no causal relationship between the disaster and the outbreak of cancer, sources close to the case said.

More:
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20121003p2a00m0na014000c.html