ODSZKODOWANIA "MADE BY TEPCO" - TEKSTY JAK Z MONTY PYTHONA

Odszkodowania dla producentów żywności "made by TEPCO" - Teksty jak z Monty Pythona
 
Odpowiedzi TEPCO na wnioski o odszkodowanie. Firma zajmująca się dystrybucją żywności zażądała od TEPCO odszkodowania za straty poniesione w związku z katastrofą jądrową.

1. Firma domaga się od TEPCO odszkodowania za straty związane ze spadkiem liczby klientów, ponieważ część jej dostawców pochodzi z regionów, z których konsumenci obawiają się kupować produktów.

Odmowna odpowiedź TEPCO: "Jeśli chodzi o produkcję żywności, którą zajmują się Państwa kontrahenci: jeśli istnieje możliwość, że konsumenci powstrzymają się od kupowania produktów, co spowoduje szkodę opartą na uprzedzeniach, że produkty mogą być skażone materiałami radioaktywnymi, wtedy Państwa kontrahenci mają możliwość podjęcia działań zapobiegawczych takich jak kupowanie żywności od innych dostawców".

2. Firma domaga się zwrotu pieniędzy za przeprowadzone przez siebie testy żywności na skażenie radioaktywne

Odmowna odpowiedź TEPCO: "Wyniki testów przeprowadzonych przez Państwa wskazują, że w żadnej próbce badanej żywności nie wykryto radioaktywnych substancji. Dlatego nie można z tego wnioskować, że testy były absolutnie konieczne. Z tego można wynieść, że przeprowadzili Państwo testy, by uspokoić kontrahentów w oparciu o własny osąd biznesowy".
Compensations for food suppliers made by TEPCO - statements like from Monty Python's show
TEPCO reply to one of the companies which sued TEPCO for the costs connected with radiation contamination.

1. The company sueing TEPCO wanted to be paid for loss of clients because of fear of radiation:

TEPCO refused to pay: "With regard to food products that your co-op deals in, when there is a possibility that (member consumers) will refrain from buying products and cause damage based on speculation that those products might be tainted with radioactive materials, your co-op has the option of taking preventive measures, such as sourcing your food from other suppliers,"

2.The company sueing TEPCO wanted to be paid for checking contamination in food:

TEPCO refused to pay: "The results of your radiation tests show no radioactive substances have been detected in almost all of the foods. It cannot be judged, therefore, that the tests are absolutely necessary. It can be considered that you have been conducting (radiation tests) to allay your members' concerns as part of your business judgment."