MINISTERSTWO SZUKA KRUCZKÓW PRAWNYCH BY NIE PRZYJĄĆ PISM OD MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH BUDOWĄ EJ

Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej uchyliło się od rozpatrzenia pism od mieszkańców gmin wybranych na lokalizacje elektrowni jądrowych z powodu "uchybień formalnych". Mieszkańcy gmin: Gąski, Żarnowiec i Choczewo wysłali do ministerstwa pisma, w których zaznaczają, że wojewoda nie ma zgodnie z polskim prawem uprawnień do wskazywania lokalizacji elektrowni jądrowej. Na tej podstawie mieszkańcy podważali kroki prawne podjęte przez rząd za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego i Pomorskiego mające na celu realizację jądrowych inwestycji.

Minister Sławomir Nowak, zdjęcie: Kancelaria Sejmu RP

Ministerstwo odpowiedziało, że nie wie, czego dotyczą pisma od mieszkańców i jaki mają one charakter prawny.