NIKARAGUA PLANUJE POZYSKIWAĆ 94% SWOJEJ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ JUŻ W 2017 R.

Nikaragua wyznaczyła sobie jeden z najambitniejszych celów dotyczących odnawialnych źródeł energii na świecie. Do gwałtownego zwrotu w polityce energetycznej skłonił Nikaraguę kryzys energetyczny spowodowany dużą zależnością od importowanej ropy. Zmniejszenie tej zależności z 70% do 6% będzie możliwe dzięki rozwojowi infrastruktury odnawialnych źródeł energii. Dzięki tym zmianom Nikaragua przeobrazi się z najbardziej zależnego od ropy kraju Ameryki Środkowej w kraj najmniej zależny od ropy w regionie.94% Renewable Electricity By 2017 Is Goal For Nicaragua

'Nicaragua has one of the most aggressive renewable energy goals in the world — it intends to have 94% of its electricity come from renewable energy by 2017. The spark for this new energy push was an energy crisis due to a heavy reliance on foreign oil. Reducing this over-reliance from 70% to 6% could be made possible by renewable energy infrastructure development.''


''In a five-year period, Nicaragua will have gone from being the most oil-dependent nation in Central America, to the least. And in a 10-year period, Nicaragua’s energy sector will have been transformed from a candle-lit backwater basket case to an international LEADER in RENEWABLE technologies.''