PROFESOR STARR: JAPOŃCZYCY SKŁAMALI W SPRAWIE KATASTROFY JĄDROWEJ W FUKUSHIMIE


Dyrektor Clinical Laboratory Science Program na Uniwersytecie w Missouri/Starszy Specjalista w organizacji Lekarze za Odpowiedzialnością Społeczną, Profesor Steven Starr: "Japończycy po prostu kłamali w sprawie tego, co działo się z reaktorami przez całe miesiące. Powiedzieli, że starali się zapobiec stopieniu rdzeni reaktorów, w czasie gdy już w pierwszych dniach wiedzieli, że w reaktorach 1,2 i 3 w elektrowni Fukushima Daiichi doszło do stopienia rdzeni. Wiedzieli też, że paliwo jądrowe stopiło stalową osłonę reaktora.
Doszło zatem do najgorszego scenariusza, co starali się ukryć. W tamtym czasie już wiedzieli także, że olbrzymie ilości substancji radioaktywnych zostały uwolnione nad Japonią i znalazły się nawet nad Tokio (...) 
Stopiony rdzeń uszkodził osłonę reaktora. Gdy tylko wpompowują wodę do środka, wypływa ona z powrotem.
Roulex_45CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

Director of the Clinical Laboratory Science Program at the University of Missouri/Senior Scientist at Physicians for Social Responsibility: The Japanese basically lied about what happened with the reactors for months. They said they were trying to prevent a meltdown, when in fact they knew within the first couple of days Reactors 1, 2, and 3 at Fukushima Daiichi had melted down, and they actually melted through the steel containment vessels.
So there was a worst case scenario that they were trying to hide, they even knew at that time that enormous amounts of radiation were released over Japan and some of it even went over Tokyo. [...]
The melted core cracked the containment vessel, there really is no containment. So as soon as they pump the water in it leaks out again.