PROF. KOIDE: 10 MILIONÓW LUDZI MIESZKA OBECNIE W JAPONII W STREFACH RADIOAKTYWNEGO SKAŻENIA

Hiroaki Koide - Profesor na Uniwersytecie w Kioto, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania odpadami nuklearnymi: Region Kanto i Tohoku zostały bardzo skażone radioaktywnie (...) 
Gdyby ściśle kierowano się japońskim prawem, obszary skażone powyżej 40,000 Bq na metr kwadratowy zostałyby uznane za strefy skażenia.
Ale powierzchnia skażonych obszarów objęła aż 20,000 km kwadratowych, co oznaczałoby, że ogromne obszary w Tohoku i Kanto musiałyby być ewakuowane.
W obliczu takiej sytuacji japoński rząd uznał, że nigdy nie będzie w stanie pomóc ludziom z tych skażonych obszarów i że zostaną oni po prostu opuszczeni i pozostawieni tam.
Obecnie 10 milionów ludzi zostało pozostawionych samym sobie na terenach, które powinny zostać uznane za strefy skażenia i codziennie wchłaniają dawki promieniowania.
Hiroaki Koide, Master of Science in Nuclear Engineering, Assistant Professor at the Kyoto University Research Institute, Nuclear Waste Management & Safety Expert:
As of today, about 10 million people have been left in areas that should have been designated radiation controlled areas, and they are exposed to continual radiation every day.