Nowy Światowy Raport Przemysłu Jądrowego pokazuje atom w odwrocie

Nowy Światowy Raport Przemysłu Jądrowego 2013 (WNIR) pokazuje faktyczne dane i trendy występujące na świecie w energetyce jądrowej. Warto zapoznać się z jego podsumowaniem zamiast polegać na PR-owych tekstach i wywiadach z grupami interesu.


Oto jego najważniejsze ustalenia:
- rekordowy spadek o 7% energii generowanej z atomu w 2012 roku
- długoterminowy spadek udziału energii jądrowej w światowej produkcji energii z 17% w 1993 roku do 10% w 2012 roku
- szybkie starzenie się reaktorów, które mają średnio po 29 lat, a aż 190 ma ponad 30 lat
- nieadekwatna zastępowalność: w 2012 roku na 6 zamykanych jednostek przypadało tylko 3 uruchamianych, a w pierwszej połowie 2013 roku na 2 zamykane jedna uruchamiana
- 800,000 ton wody w wątpliwej jakości zbiorniku w Fukushimie zawiera 2,5 raza więcej substancji radioaktywnych niż emisje z Czarnobyla
- Chiny, Niemcy, Indie i Japonia produkowały w 2012 roku więcej energii ze  źródeł odnawialnych niż z elektrowni jądrowych 


New World Nuclear Industry Status Report shows industry in decline.