Blisko 10,000 pracowników elektrowni Fukushima Daiichi spełnia warunki otrzymania odszkodowania za białaczkę

9,640 osób, które pracowały na terenie elektrowni Fukushima Daiichi otrzymało dawki promieniowania, które uprawniają je do otrzymania odszkodowania w razie zachorowania na białaczkę. Niewiele z nich jest jednak tego świadomych.

Odszkodowania przysługują pracownikom, jeśli przyjęli dawkę powyżej 5 milisiwertów w roku i u których białaczka wystąpiła co najmniej rok od rozpoczęcia pracy na terenie zakładu.

Władze przewidują także odszkodowania za nowotwory takie jak: chłoniak złośliwy, rak żołądka, rak jelita, rak przełyku.Niezależni eksperci podchodzą jednak krytycznie do nadzoru władz nad skutkami zdrowotnymi katastrofy jądrowej. Zastępca dyrektora szpitala Hannan Chuo komentuje dla gazety "Asahi Shimbun": "Rząd nie wydaje się podchodzić poważnie do ochrony pracowników. Powinien zapewnić regularne badania pod własnym nadzorem i stopniowo przeprowadzić rozbiórkę elektrowni".

Ministerstwo zdrowia przyznało, że nie ma systemu gwarantującego poinformowanie wszystkich pracowników o przysługujących im świadczeniach i odszkodowaniach. Resort rozważa rozdawanie ulotek.

Według danych TEPCO do czerwca tego roku 13,667 pracowników przyjęło dawki promieniowania przekraczające 5 milisiwertów.

9,640 Fukushima plant workers reach radiation level for leukemia compensation