Nie będzie energetyki jądrowej w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczącej państwowej pomocy dla energetyki

Komisja Europejska oświadczyła, że energetyka jądrowa nie znajdzie się w wytycznych określających rodzaje energii, na które mogą zostać przeznaczone pieniądze podatników.

Rzecznik Komisji - Antoine Colombani powiedział, że wytyczne zostaną opublikowane w listopadzie i nie będą zawierały szczegółowych kryteriów dotyczących energetyki jądrowej. Wśród komisarzy jest zgoda w tej sprawie.Pomimo takiej treści dokumentu państwowa pomoc dla atomu będzie nadal możliwa, choć utrudniona. O pomyślną dla atomu treść dokumentu zabiegała Wielka Brytania, która planuje budowę nowej elektrowni jądrowej.

EU Commission says nuclear energy not in energy state aid guidelines