KOLEJNYCH 200 DZIECI Z FUKUSHIMY BĘDZIE MIAŁO DALSZE BADANIA TARCZYCY

Kolejne 200 dzieci z Fukushimy będzie miało dodatkowe badania tarczycy. Tysiące dzieci z prefektury zostało przebadanych w Fukushimie po katastrofie jądrowej pod kątem raka tarczycy. Do tej pory u 3 dzieci stwierdzono nowotwór, a u ponad 40% badanych stwierdzono guzki i cysty na gruczole, które w normalnych okolicznościach pojawiają się u około 3% dzieci.

Lekarze przeprowadzający badania związani z władzami prefektury utrzymują, że przypadki raka jak i wysoki odsetek narośli na tarczycy u dzieci nie jest związany z katastrofą jądrową. 

Postawa władz wobec ludności i jej stosunek do badań zostały skrytykowane w listopadzie 2012 r. przez Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds. Prawa do Zdrowia Ananda Grovera. Zarzucił on japońskim władzom, że badania tarczycy są zbyt wąskie, opierają się na zawężonych danych z Czarnobyla i ignorują badania wskazujące na zagrożenia nowotworami i innymi chorobami, a także że rodzicom badanych dzieci odmówiono dostępu do wyników badań, musieli przechodzić przez uciążliwą drogę urzędową, żeby je poznać.

Więcej:


On 2/13/2013, Fukushima Diary reported 3 children had thyroid cancer in Fukushima, and additional 7 children are likely to have thyroid cancer for 80% of possibility as well. [URL]
So far, 549 of 94,975 children are required to have re-examination for further detailed check-up. They may end up having thyroid cancer as well.